Mgr. Michal Mynář
soukromá psychoterapeutická praxe

Mgr. Michal Mynář - psychoterapeut

Michal Mynář

Jmenuji se Michal Mynář. V roce 2002 jsem ukončil studium na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity, kde jsem studoval obory filozofie a hudební věda. Absolvoval jsem s diplomovou prací „Interakční muzikoterapie“, která rozpracovává téma využití na rozvoj komunikace zaměřených muzikoterapeutických technik v rodinné a skupinové psychoterapii.

V roce 2008 jsem dokončil čtyřletý dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v satiterapii o celkovém rozsahu 900 výcvikových hodin. Satiterapie je humanisticky orientovaná psychoterapie vhodná pro každého člověka, který má zájem pracovat na osvobození se od problémů, které ho trápí.

V minulosti jsem mimo jiné absolvoval řadu krátkodobých výcvikových kurzů specializovaných na procesovou práci s tělem, focusing a dále roční výcvik v práci s psychospirituální problematikou. Jen v roce 2015 a 2016 to byly kurzy Psychologická první pomoc (Psychological First Aid) pořádáný John Hopkins University a zaměřený na krizovou intervenci, Pozitivní psychologie (Positive Psychology) pořádaný University of North Carolina at Chapel Hill a Věda o štěstí (Science of Happiness) pořádáný University of Berkeley.

V poradenské oblasti se věnuji práci s manželskou a partnerskou problematikou, individuálnímu poradenství, nabízím podporu v oblasti osobního růstu a rozvoje klienta i podporu v obtížných životních situacích.

V oblasti muzikoterapeutické se zaměřuji především na pořádání přednášek, kurzů a workshopů zaměřených na komunikační dovednosti – aktivní naslouchání a volné vyjadřování. Po dohodě je možné se domluvit i na individuální muzikoterapii.

Kromě toho se dlouhodobě zabývám problematikou péče o klienty v psychospirituální krizi. V práci s psychospirituální problematikou využívám mimo jiné i osobní zkušenost se spirituálními a terapeutickými technikami z tradic původních obyvatel Ameriky a Sibiře.

Jsem členem International Positive Psychology Association (Mezinárodní asociace pro pozitivní psychologii). International Positive Psychology Association (IPPA) je mezinárodní organizace sdružující odbornou veřejnost, psychology a psychoterapeuty. Jejím cílem je podporovat rovoj poznání v rámci nového odvětví psychologie, které se zaměřuje na vliv a význam pozitivních emocí na život, zdraví a osobnost člověka.

Od roku 2006 jsem členem Ateliéru Satiterapie. Od května 2007 do dubna 2010 jsem byl členem výkonného výboru této organizace. Posláním Ateliéru Satiterapie je rozvíjet a poskytovat odborné vědomosti a praktické dovednosti v oblasti psychologie, psychoterapie, psychohygieny a dalších oborů humanitních věd.

Od roku 2009 jsem navázal úzkou mediální spolupráci s portálem Psychologie.cz a časopsiem Moje psychologie. Také pravidelně spolupracuji s Českou televizí. Výsledky této spolupráce můžete posoudit v sekci "zajímavosti".

Těším se na společná setkání

Michal Mynář - psychoterapeut

Psychologie

zajímavosti, články, novinky

V sekci zajímavosti naleznete videa, texty článků a rozhovory vzešlé ze spolupráce s portálem psychologie.cz, ale také odkazy na zajímavé webové stránky z oblasti psychologie a psychoterapie.

Díky laskavému svolení redakce časopisu Moje psychologie, mohu zveřejnit i pár článků, na kterých jsem se podílel jako odborný poradce.

zajímavosti
Hledání smyslu a smysluplnosti života je primárním motivem lidského chování.Abraham Maslow, psycholog

Kam dál?

home page

osobní profil

nabídka služeb

psycholog, psychoterapeut, nebo poradce?

on-line poradna

ceník

objednávka služeb

poprvé na terapii

zajímavosti z psychologie

Kontakt

Lužánecká 1885/4a
602 00 Brno

tel.: +420 608 877 263
e-mail: info@psychoterapie-brno.cz

Sociální sítě:

z oblasti psychologie, psychoterapie

sdružujících psychology a psychoterapeuty

v oboru psychologie či psychoterapie: