<

Mgr. Michal Mynář
soukromá psychoterapeutická praxe

Co patří jinam? Klinická psychologie, psychiatrie, ...

Zde najdete některé z profesí nebo institucí, jejichž zaměření přesahuje mou specializaci:

Kliničtí psychologové

Klinická psychologie se stará o diagnózu, terapii i prevenci duševních poruch a chorob. Klinický psycholog je především zdravotnická profese. Kromě diagnostiky a testování bývá náplní práce klinického psychologa i psychoterapie.

Psychiatři

Psychiatrie je lékařský obor, který se zabývá především léčbou duševních poruch. K léčbě se používá hlavně farmakoterapie.

kontakt na psychiatra:

MUDr. Helena Hájková - psychiatr, tel.: +420 773 698 081, e-mail: amit.rt@tiscali.cz

Pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologické poradny se zabývají řešením výukových, výchovných a osobních problémů žáků a studentů. Pomáhají s volbou vzdělávací cesty v posledních ročnících základní nebo střední školy. Pečují o žáky a studenty se specifickými poruchami učení. Provádějí poradenství pro učitele a rodiče.

kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu:

Pedagogicko-psychologická poradna, Zachova 1, Brno 602 00, tel.: +420 543 245 914​

Nízkoprahové zařízení pro uživatele drog

Náplní činnosti nízkoprahových zařízení bývá mimo pomoci uživatelům drog i poradenství pro rodiče a blízké uživatelům drog.

kontakt na nízkoprahové zařízení:

Kontaktní centrum Vídeňská, Vídeňská 3 639 00 Brno tel.: 543 249 343, 775 889 919 e-mail: kc.videnska@podaneruce.cz

Psychologie

zajímavosti, články, novinky

V sekci zajímavosti naleznete videa, texty článků a rozhovory vzešlé ze spolupráce s portálem psychologie.cz, ale také odkazy na zajímavé webové stránky z oblasti psychologie a psychoterapie.

Díky laskavému svolení redakce časopisu Moje psychologie, mohu zveřejnit i pár článků, na kterých jsem se podílel jako odborný poradce.

zajímavosti
Hledání smyslu a smysluplnosti života je primárním motivem lidského chování.Abraham Maslow, psycholog

Kam dál?

home page

osobní profil

nabídka služeb

psycholog, psychoterapeut, nebo poradce?

on-line poradna

ceník

objednávka služeb

poprvé na terapii

zajímavosti z psychologie

Kontakt

Lužánecká 1885/4a
602 00 Brno

tel.: +420 608 877 263
e-mail: info@psychoterapie-brno.cz

Sociální sítě:

z oblasti psychologie, psychoterapie

sdružujících psychology a psychoterapeuty

v oboru psychologie či psychoterapie: