Mgr. Michal Mynář
soukromá psychoterapeutická praxe

Psychologie, psychoterapie a poradenství

Termíny psycholog, psychoterapeut, poradenství, psychologie a psychoterapie jsou si velmi blízké a často se zaměňují a obyčejný člověk má často problém se v nich vyznat. Ve skutečnosti, většina lidí, kteří na internetu hledaji psychologa má vlastně zájem o psychoterapii, či poradenství.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jednoduše řečeno, psychoterapeut je člověk který prošel dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem (3-5 let), nebo jinou formou psychoterapeutického vzdělání. To je zaměřeno predevším na získání dovedností a kompetencí v praktické pomoci a doprovázení klientů při řešení jejich obtíží tak, aby byl tento proces změny bezpečný, efektivní a etický. Psychoterapeut nemusí být vždy psycholog, ale může mít vystudovaný příbuzný humanitní obor, což je i můj případ. V takovém případě může ale poskytovat pouze poradenství.

V poslední době se totiž profiluje výraznější rozdíl mezi psychoterapii a poradenstvím. Psychoterapie a poradenství se zabívají podobnou škálou problémů, využívají ale jiné prostředky a metody a mají jiný model pomoci. Psychoterapie v úzce chápaném smyslu je postavena na modelu terapeut x pacient. Terapeut je ten kdo, vede, řídí, určije proces léčby, pacient je ten, kdo se léčí. Cílem psychoterapie v tomto pojetí je léčba. Takto chápaná psychoterapie je pak výsostnou doménou klinických psychologů a nikdo jiný jí nesmí provozovat.

Naproti tomu poradenství (v angličtině se používá výstižnější termín counselling - doprovázení) staví na modelu poradce (doprovázející) x klient. Poradce, který doprovází klienta, se nepasuje do role experta, který ví. Respektuje klienta a důvěřuje jeho schopnosti sám nalézt správné řešení své situace, pakliže k tomu má správné podmínky. Nesnaží se klienta léčit, ale podporuje a provází klienta při rozvíjení jeho vlastních schopností s problémem se lépe vyrovnat, nebo jej i překonat. A právě podpora a vytváření podmínek vedoucích ke změně je doménou doprovázejícího poradenství a jsou i základem mé práce.

Oproti psychoterapii a poradenství je psychologie zaměřena šířeji a více teoreticky. Psychologie usiluje o popis duševního dění, jeho vysvětlení, a v neposlední řadě i o jeho ovlivňování. Kognitivní psychologie se zabývá tím, jak funguje lidské myšlení. Sociální psychologie zkoumá, jak nás psychiku jednotlivce ovlivňuje přítomnost jiných osob. Evoluční psychologie vysvětluje vznik jednotlivých rysů psychiky v procesu evoluce. Klinická psychologie zase aplikuje poznatky o normálním patologickém fungování lidské psychiky, využívá psychodiagnostické postupy k určování typu a příčin poruchy ...

Pokud bych to měl shrnout do jedné věty, tak psychologie se zaměřuje na pochopení lidské psychiky, psychoterapie a poradenství na praktické aspekty pomoci vedoucí ke zlepšení stavu klienta a k vyřešení jeho individuálních, vztahových i jiných psychických potíží.

Pokud tedy chcete změnit některé aspekty svého života a hledáte kvalitní pomoc, doporučuji Vám obrátit se na psychoterapeuticky vzdělaného poradce, nebo na psychologa, který absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik (což je už naštěstí dnes většina prakticky zaměřených psychologů).

Psychologie

zajímavosti, články, novinky

V sekci zajímavosti naleznete videa, texty článků a rozhovory vzešlé ze spolupráce s portálem psychologie.cz, ale také odkazy na zajímavé webové stránky z oblasti psychologie a psychoterapie.

Díky laskavému svolení redakce časopisu Moje psychologie, mohu zveřejnit i pár článků, na kterých jsem se podílel jako odborný poradce.

zajímavosti
Hledání smyslu a smysluplnosti života je primárním motivem lidského chování.Abraham Maslow, psycholog

Kam dál?

home page

osobní profil

nabídka služeb

psycholog, psychoterapeut, nebo poradce?

on-line poradna

ceník

objednávka služeb

poprvé na terapii

zajímavosti z psychologie

Kontakt

Lužánecká 1885/4a
602 00 Brno

tel.: +420 608 877 263
e-mail: info@psychoterapie-brno.cz

Sociální sítě:

z oblasti psychologie, psychoterapie

sdružujících psychology a psychoterapeuty

v oboru psychologie či psychoterapie: