Mgr. Michal Mynář
soukromá psychoterapeutická praxe

Články z oblasti psychologie a psychoterapie

Zákonité fáze postupu změny

(zdroj: PhDr. Jan Svoboda)

Prožívání a realizace změn je nutnou podmínkou vývoje každého organismu, člověka nevyjímaje. V rámci socializace, procesu, který nás uvádí do lidského společenství a zajišťuje integraci během celého života, mají značný význam i změny, které vedou k úpravám našeho chování a jednání tak, abychom neohrožovali jeden druhého, neškodili sobě a okolí.

Proces změny je tedy zákonitý jev, který u všech lidských jedinců probíhá ve stejných krocích. Rozdíly jsou pouze v časových lhůtách, které kroky dělí. V tomto smyslu hovoříme o zákonitých fázích postupu změny.

I.fáze: Upozornění

Vnější svět, zastoupen někým, případně něčím konkrétním /například institucí/, nás upozorňuje, že naše jednání není vhodné. Případně jsme to my sami, kdo na základě porovnávání sebe s vnějším světem vyhodnotí chování, jednání jako nevhodné. V této první fázi změny upozornění pouze registrujeme, v případě upozornění vnějším světem zpravidla mlčíme, anebo přitakáváme, ale vnitřně vůbec možnost změny nepřipouštíme.

2.fáze: Připouštění problému

Fáze je typická tím, že v dialogu o možné změně nabízí upozorňovaný subjekt, klient, argumenty, které jeho pozici obhajují. Verbálně je schopen i připustit nevhodnost svého chování a jednání. Avšak jen verbálně. Přístup lze vyjádřit větou "ano, vím o tom, ale dělat to jinak, nejsem připraven". V této fázi je většina kuřáků - jsou dobře informováni o škodlivosti kouření, na argumenty proti kouření nemají odpověď, prohloubit změnu do další fáze však nejsou schopni. Reagují tedy podle zmíněného klišé "ano, vím o tom, ale ještě nejsem připraven". Vede je k tomu povědomí o následných úpravách, které by nekuřáctví znamenalo.

3.fáze: Příprava na změnu

Oslovený jedinec už povrchně upravuje prvky ve svém chování a jednání. Ty však nezasahují vnitřní strukturu, jsou jen operativním řešením a proto úpravy oscilují. U kuřáka jde zpravidla o rozhodnutí "nekupovat si cigarety, kouřit jen, když mi někdo nabídne". Zde vidíme, že vnější projev naznačuje určité posunutí, vnitřně však doposud k žádné podstatné úpravě nedošlo.

4.fáze: Akce

Je typická tím, že jedinec pozvolna mění své chování a jednání, na které byl upozorňován. Do vnitřní struktury jeho vidění světa, problému, však úpravy pronikají jen velmi pozvolna. V případě kuřáka sledujeme, že přestal kouřit na ulici, přestal kouřit v práci. Nadále však kouří - byť méně - v oblíbené restauraci, při setkání s přáteli a podobně.

Tato fáze je nebezpečná hlavně tím, že aktér změny, ten, kdo na nevhodné chování, jednání upozornil, stejně jako jedinec procházející změnou, prožívají viditelné úpravy a s nimi prožitky spokojenosti. Vnitřně však ještě k podstatné úpravě nedošlo. nejsou upraveny a usazeny nové stereotypy a rituály, které změnu provázejí. Proto hrozí relaps. U kuřáka stačí složitá situace, nastanou nepředpokládané okolnosti - a vůlí udržované úpravy klesnou k zažitému návyku. V této fázi, ve fázi "akce" bohužel často končí mnohá dobře míněná intervence, podpora jedince, a to jak v působení učitele na žáka, tak pedagogické intervence i intervence psychologické.

5.fáze: Udržení

Fáze udržení je přirovnávána ke spirále - není statická, postupně se rozvíjí opakováním vždy s "homeopaticky jemným" novým prvkem. Jádrem je posilování nových stereotypů a rituálů, ve kterých jedinec nachází svou seberealizaci a také satisfakce.

U kuřáka by došlo ke změně přístupu až do té úrovně, že přestává navštěvovat prostředí, kde kouření je téměř normou, vložil do svých činností nové prvky, které však nejsou náhražkou.

Například doporučované žvýkání běžných žvýkaček, případně požívání bonbónů místo cigaret je naivní a nefunkční. Tato fáze trvá zpravidla nejdéle ze všech zmiňovaných.

6.fáze: Ukončení procesu změny

Je charakteristická tím, že jedinec, který prošel všemi předcházejícími fázemi a sám vnitřně uvěřil ve kvalitu změny, je horlivým zastáncem přístupu, který nyní sám realizuje a často velmi ostře brojí proti těm, kteří změnu nezvládají. Lidově se často říkává: "Poturčený horší Turka". Příkladem poslouží špičkoví odborníci protidrogové scény - mnozí z nich jsou bývalými na drogách závislými jedinci.

zpět

Psychologie

zajímavosti, články, novinky

V sekci zajímavosti naleznete videa, texty článků a rozhovory vzešlé ze spolupráce s portálem psychologie.cz, ale také odkazy na zajímavé webové stránky z oblasti psychologie a psychoterapie.

Díky laskavému svolení redakce časopisu Moje psychologie, mohu zveřejnit i pár článků, na kterých jsem se podílel jako odborný poradce.

zajímavosti
Hledání smyslu a smysluplnosti života je primárním motivem lidského chování.Abraham Maslow, psycholog

Kam dál?

home page

osobní profil

nabídka služeb

psycholog, psychoterapeut, nebo poradce?

on-line poradna

ceník

objednávka služeb

poprvé na terapii

zajímavosti z psychologie

Kontakt

Lužánecká 1885/4a
602 00 Brno

tel.: +420 608 877 263
e-mail: info@psychoterapie-brno.cz

Sociální sítě:

z oblasti psychologie, psychoterapie

sdružujících psychology a psychoterapeuty

v oboru psychologie či psychoterapie: